UTILIZARE CA GENERATOR DE SEMNAL
Analizorul este un excelent generator de semnal de RF in domeniul 1-35 MHz